தொடர்பில் இருங்கள்

எங்கள் பொருள் பிடிக்குமா? எங்களுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா? அல்லது ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா? கீழே உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது Ticket ஆதரவைத் திறக்கவும்!

நாங்கள் உதவ இங்கே இருக்கிறோம்!

எங்கள் ஆன்லைன் ஹெல்ப் டெஸ்கில் ticket ஐத் திறக்கவும் அல்லது பின்வரும் படிவத்தின் வழியாக எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பவும்.

அல்லது எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பு:

உங்கள் பகுதி இயக்குனரைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

TSplus விற்பனை மற்றும் ஆதரவை வழங்குகிறது உலகம் முழுவதும். TSplus மண்டல இயக்குனர்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கவும் உதவவும் இங்கே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு இடத்திலும்!